EduHub. Prywatna Szkoła Podstawowa W Katowicach.

Rekrutacja na rok 2024/25
do klas 1-7

Poznaj szkołę podstawową EduHub.

Szkoła w której dzieci czerpią radość z uczenia się, odkrywają i rozwijają swoje zainteresowania oraz spełniają wymagania polskiej podstawy programowej.

Współpracujemy z doświadczonymi praktykami.

Naszym partnerem jest Spark Academy – szkoła, która od 2015 roku umożliwia dzieciom całościowy, zrównoważony rozwój.

"Moja córka jest w szkole, która autentycznie wzbudza jej ciekawość i chęć do uczenia się. Nie wiedziałem, że można się jeszcze cieszyć z chodzenia do szkoły..."

Tata Kaliny

Wychodzimy poza ramy tradycyjnej edukacji.

W tej szkole nie ma dzwonków, nie ma ocen, nie ma zadań domowych i nie ma klas. Uczniowie wraz Nauczycielami tworzą ekscytujące środowisko edukacji, które jest dopasowane do każdego naszego ucznia.

"Syn jest od września 2021 w trzeciej klasie. Bardzo zaangażowana kadra, z indywidualnym podejściem do każdego dziecka. Duży nacisk na samodzielność młodych i ich decyzyjność. Atmosfera wsparcia i zrozumienia. Bardzo dużo czasu spędzanego w otoczeniu przyrody. Dobra współpraca z dyrekcją, elastycznie reagującą na zgłaszane tematy. Wspaniałe miejsce dla każdej rodziny, gdzie ważne są nie rubryki z ocenami a harmonijny rozwój dziecka: społeczny, emocjonalny, umysłowy i fizyczny."

Agnieszka

1.

Edukacja dopasowana do Twojego dziecka.
Nie odwrotnie.

Ścieżka edukacyjna każdego ucznia jest inna, tak, jak możliwości, umiejętności, potrzeby każdego dziecka są inne; Dostosowujemy realizację programu do ucznia.

EduHub. Prywatna Szkoła Podstawowa W Katowicach. Zajęcia IPC

2.

Wiedza to nie wszystko. Ważne są emocje.

W procesie nauczania kształtujemy u dzieci również sferę emocjonalno – społeczną: samoświadomość, odpowiedzialność za własne życie, świadomość społeczną, umiejętność budowania relacji, odpowiedzialne podejmowanie decyzji oraz poczucie sprawczości.

EduHub. Prywatna Szkoła Podstawowa W Katowicach. Zajęcia.

Czego naprawdę uczy Szkoła Podstawowa EduHub?

Umów się na rozmowę rekrutacyjną.

Liczba miejsc ograniczona

Tymczasem na naszym Facebook'u.

Facebook Pagelike Widget

Świat szybko się zmienia, a tradycyjna edukacja jest niedopasowana do prawdziwego życia.

Idea Szkoły EduHub odpowiada na coraz liczniejszą grupę rodziców, która nie chce posyłać swoich dzieci do tradycyjnej podstawówki, gdzie ich dziecko zostaje dopasowywane do systemowego nauczania przedmiotów w atmosferze kar i nagród.

Zobacz jak na codzień pracujemy

Czego doświadczy Twoje dziecko w Szkole EduHub oprócz spełnienia wymagań podstawy programowej?

Nastawienia na rozwój – rozwój ważniejszy od wyniku.

Pomocy w wyznaczaniu ambitnych celów edukacyjnych i wsparcia w osiąganiu ich.

Wsparcia ze strony nauczyciela i opieki tutora.

Dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb i możliwości.

Pracy w grupach mieszanych wiekowo.

Braku ocen. Informacja zwrotna motywuje bardziej do rozwoju!

Interdyscyplinarności nauki.

Intensywnego rozwoju emocjonalno społecznego.

Twórcy szkoły EduHub

Poznaj nas lepiej.

Magdalena Dybał

Współzałożycielka i dyrektorka Szkoły EduHub

„Jako entuzjastka edukacji spersonalizowanej szukam sposobów, jak uczynić szkołę miejscem, gdzie chce się uczyć. Nastawiona na rozwój, zachwycona podejściem growth mindset. Inspiruję, zachęcam i udowadniam, że #dasię.”

Bartłomiej Korelus

Prezes zarządu EduHub sp. z o.o., wizjoner edukacyjny, przedsiębiorca, entuzjasta przyszłości.

„Moją misją jest stwarzanie takich warunków edukacyjnych, by uczniowie zmieniali świat. Wierzę, że polscy uczniowie zasługują na edukację najwyższej jakości.”

FAQ

Sprawdź najczęściej zadawane pytania. Chętnie porozmawiamy telefonicznie.

Powstanie Szkoły EduHub jest alternatywą dla tradycyjnego systemu edukacji w Polsce. Wiemy, że można uczyć inaczej – a dzięki doświadczeniu, zdobywaniu wiedzy i obserwowaniu dobrych praktyk wpoznańskiej szkole Spark Academy, potrafimy to robić! Stawiamy na przyjazną edukację spersonalizowaną – szereg narzędzi, które zmieniają rzeczywistość uczniów.

Spotkania z tutorem stanowią istotny element indywidualnej pracy z uczniem. Służą przede wszystkim rozpoznaniu potencjału młodego człowieka i wspieraniu go, by w procesie rozwoju w pełni wykorzystywał własne zasoby. Tutoring realizuje zadanie edukacyjne, mające na celu budowanie samoświadomości ucznia oraz jego poczucia sensu i sprawstwa, a także utrwala pozytywne przekonania dziecka na temat samego siebie i własnego wpływu na rzeczywistość.

Szkoła EduHub realizuje polską podstawę programową oraz międzynarodowy program IPC.

INTERNATIONAL PRIMARY CURRICULUM (IPC)
Program IPC umożliwia zorganizowanie nauki w taki sposób, aby wszystkie treści były ze sobą powiązane. Dzięki temu uczniowie rozumieją, w jaki sposób wiedza z różnych obszarów łączy się ze sobą i jak można wykorzystać ją w praktyce. Takie podejście sprawia, że dzieci widzą sens tego, czego się uczą. Zadania i ćwiczenia w IPC oparte są o najnowsze badania dotyczące funkcjonowania mózgu dziecka i różnych obszarów jego inteligencji.

PROGRAM ROZWOJU EMOCJONALNO-SPOŁECZNEGO
Na każdym etapie edukacji w Szkole EduHub wszystkie dzieci objęte zostają programem rozwoju społeczno-emocjonalnego. Jednym z jego elementów jest uczestnictwo w porannych kręgach, podczas których uczniowie ćwiczą umiejętności społeczne. W ramach tej codziennej praktyki dowiadują się, jak efektywnie komunikować się z innymi, konstruktywnie rozwiązywać konflikty, otwarcie wyrażać swoje emocje, potrzeby i intencje, poznawać i rozumieć perspektywę drugiej strony czy wspólnie wypracowywać rozwiązania problemów. W przypadku powstania sporów i konfliktów do ich rozwiązywania stosować będziemy mediacje, gdzie rolą wspierającego dorosłego będzie bycie mediatorem, a nie sędzią.

W Szkole EduHub w miejsce tradycyjnych ocen proponujemy informacją zwrotną. Wskazuje ona mocne strony pracy ucznia, to, co wymaga korekty i dodatkowej pracy, a także informacje, jak poprawić bieżącą pracę. Tak wyrażona opinia zachęca do autorefleksji, motywuje i mobilizuje do rozwoju; jest zachętą do dalszego wysiłku bez lęku związanego z popełnianiem błędów.

Wszystkim uczniom oferujemy naukę języka angielskiego w wymiarze czterech godzin tygodniowo. Język angielski jest też wpleciony w codzienne aktywności uczniów. Starsze roczniki, zgodnie z wymaganiami polskiej podstawy programowej, mogą skorzystać również z nauki drugiego języka obcego.

Zajęcia w grupach mieszanych wiekowo to kolejne narzędzie, które pomaga realizować program edukacji spersonalizowanej. Dzięki temu uczniowie odważniej sięgają po zadania dostosowane do ich możliwości, a nie do wieku, dzięki czemu możliwy jest rozwój dostosowany do możliwości ucznia. Praca w grupach mieszanych wiekowo ułatwia zamianę rywalizacji we współpracę, a także wspomaga rozwój empatii u każdego z uczniów: rozumienie innych, akceptowanie ich i wyrozumiałość.

Szkoła EduHub od września 2021 posiada uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza m.in.: wymóg realizacji podstawy programowej, zatrudnienie nauczycieli z uprawnieniami do nauczania, możliwość wydawania świadectw szkolnych oraz legitymacji uczniowskich.

Być może, ale najprawdopodobniej nie.
Szkoła EduHub nie jest szkołą edukacji specjalnej, ponieważ nie mamy programu, specjalistów i infrastruktury mogących służyć wystarczającą pomocą dzieciom, które doświadczają bardzo znaczących różnic w nauce lub znaczących problemów emocjonalnych.

chcesz, by Twoje dziecko doświadczało takiej szkoły?

Umów się na rozmowę rekrutacyjną. Oddzwonimy w celu ustalenia terminu.

WSKAZÓWKI DOJAZDU

Znajdź nas na mapie.

EduHub. Prywatna Szkoła Podstawowa W Katowicach.

Adres:

ul. Mieczyków 14
40-748 Katowice
+48 789 179 888
info@szkolaeduhub.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000873679, NIP: 954 28 21 353, REGON: 387705019, kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN